Informacion

Kjo faqe interneti operohet nga

Global Opinion Research L.L.C.
Rr. Nazim Gafurri 16
10000, Prishtinë
Kosovë

Email:   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Internet: www.gor-research.com
Numri i regjistrit: 810147167

Shënim
Trajtimi i barabartë gjinor është i rëndësishëm për ne! Megjithatë, për shkak të lexueshmërisë më të mirë të të gjithë teksteve në këtë faqe, forma gramatikore në gjininë femërore nuk është përdorur në kuptimin e trajtimit të barabartë gjinor, por kuptohet që e gjithë përmbajtja i referohet të dyja gjinive.

E drejta e autorësisë dhe të drejta të tjera
© Copyright Global Opinion Research, Prishtinë (Kosovë). Të gjitha të drejtat të rezervuara. Teksti, imazhet, grafika, tingulli, animacionet dhe videot, si dhe paraqitja e tyre në këtë faqe janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe ligjet e tjera mbrojtëse. Përmbajtja e kësaj faqeje interneti nuk mund të kopjohet, shpërndahet, ndryshohet ose bëhet e aksesueshme për palë të treta për qëllime komerciale.

Emrat që përbëjnë marka tregtare
në këtë faqe interneti, mbrohen nga ligji i markave tregtare në favor të Global Opinion Research L.L.C. ose të një filiali të DT&P International GmbH. Kjo është e vlefshme gjithashtu për logot dhe emblemat.

Përgjegjësia
Nuk mbajmë përgjegjësi për  mungesë të gabimeve dhe/ose saktësinë e kësaj faqe në internet. Ne përjashtojmë marrjen e çdo përgjegjësi për dëme, që rrjedhin në mënyrë direkte apo indirekte nga përdorimi i kësaj faqe interneti, përveç nëse janë të qëllimshme apo rrjedhin nga neglizhenca e madhe. Nëse kjo faqe interneti i referohet faqeve të internetit të operuara nga palë të treta, Global Opinion Research L.L.C. nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre.

AGB
Janë në fuqi kushtet e përgjithshme të biznesit të Global Opinion Research L.L.C..

Imazhet
Pixabay, Shutterstock, adobe stock

  • Hits: 2009
Rruga "Bedri Shala", Lagjja e Muhaxherëve (Kulla e Zotnisë) 
10000 Prishtinë
Kosovë

T: +383 38726028
Mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.gor-research.com